پیشنهادها
 • سوئیچ سیسکو WS-C3850-24XS-S
  سوئیچ سیسکو WS-C3850-24XS-S
  تومان991,114,000
 • سوئیچ سیسکو Cisco Catalyst 3850
  سوئیچ سیسکو Cisco Catalyst 3850
  تومان813,244,000
 • سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960X-48TD-L
  سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960X-48TD-L
  تومان289,125,000
 • سوئیچ سیسکو Cisco Catalyst 2960-X
  سوئیچ سیسکو Cisco Catalyst 2960-X
  تومان483,244,000
 • ابزار کنترل و بازرسی کانکتورهای فیبر نوری
  ابزار کنترل و بازرسی کانکتورهای فیبر نوری
  تومان118,300,000
 • تستر شبکه فیبر نوری MPO فلوک
  تستر شبکه فیبر نوری MPO فلوک
  تومان595,800,000
 • استریپر کابل شبکه FLUKE
  استریپر کابل شبکه FLUKE
  تومان2,990,000
 • کیت مندرل فیبر نوری مالتی مد FLUKE
  کیت مندرل فیبر نوری مالتی مد FLUKE
  تومان2,890,000
 • قلم نوری FFL-055 VIAVI
  قلم نوری FFL-055 VIAVI
  تومان24,790,000
 • تستر شبکه فلوک DSX-5000
  تستر شبکه فلوک DSX-5000
  تومان587,400,000
 • قلم فیبر نوری FFL 105 ویاوی VIAVI
  قلم فیبر نوری FFL 105 ویاوی VIAVI
  تومان25,790,000
 • دستگاه تست کابل شبکه فلوک DSX2-5000
  دستگاه تست کابل شبکه فلوک DSX2-5000
  تومان637,700,000
 • دستگاه تست کابل شبکه Viavi Certifier 40G Cat6A
  دستگاه تست کابل شبکه Viavi Certifier 40G Cat6A
  تومان491,500,000
 • تستر شناسایی سیگنال فیبر نوری identifier
  تستر شناسایی سیگنال فیبر نوری identifier
  تومان288,000,000
 • تستر کابل شبکه فلوک Fluke DSX2-8000
  تستر کابل شبکه فلوک Fluke DSX2-8000
  تومان720,112,000
 • دستگاه OTDR اکسفو FTB-1V2 PRO
  دستگاه OTDR اکسفو FTB-1V2 PRO
  تومان1,150,000,000
 • دستگاه OTDR اکسفو FTB-1V2-S1
  دستگاه OTDR اکسفو FTB-1V2-S1
  تومان125,650,000
 • دستگاه OTDR اکسفو TK-2-PRO-S1-64G-BTY-FTB-7600E-0023B
  دستگاه OTDR اکسفو TK-2-PRO-S1-64G-BTY-FTB-7600E-0023B
  تومان1,300,000,000
 • دستگاه OTDR اکسفو EXFO FTB-2-PRO-S1
  دستگاه OTDR اکسفو EXFO FTB-2-PRO-S1
  تومان284,343,000
 • سورس و پاور متر فیبر نوری FBK-53 Test kit
  سورس و پاور متر فیبر نوری FBK-53 Test kit
  تومان116,400,000
 • مشاهده همه