فروشگاه منتخب صنعت پارس

فیبر نوری

Showing 1–20 of 54 results

کابل فیبر نوری 24 کر - Single mode

کابل فیبر نوری 24 کر – Single mode

32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 6 کر سینگل مود SST™ Central Tube

کابل فیبر نوری 6 کر سینگل مود SST™ Central Tube

24,850 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 4 کور سینگل مد تیوب مرکزی

کابل فیبر نوری 4 کور سینگل مد تیوب مرکزی OS2

24,000 تومان
افزودن به سبد خرید
استریپر فیبر نوری - Fiber Stripper

استریپر فیبر نوری – Fiber Stripper

975,700 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 48 کر Multi Mode - OM4

کابل فیبر نوری 48 کر Multi Mode – OM4

292,500 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 24 کور Multi Mode - OM4

کابل فیبر نوری 24 کور Multi Mode – OM4

152,145 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 24 کور Multi Mode - OM4

کابل فیبر نوری مالتی مد 12 کور – OM4

91,823 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مد 48 کر - OM3

کابل فیبر نوری مالتی مد 48 کر – OM3

52,500 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مود - 12 کور

کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور – OM3

40,600 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مود - 12 کور

کابل فیبر نوری مالتی مود – 12 کور

31,150 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور - OM5

کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور – OM5

279,300 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور - OM5

کابل فیبر نوری مالتی مد 12 کر – OM5

139,300 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 48 کور - OS2

کابل فیبر نوری 48 کور – OS2

63,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری سینگل مد 12 کر

کابل فیبر نوری سینگل مد – 12 کر

18,760 تومان
افزودن به سبد خرید
پچ کورد فیبر نوری سینگل مد | 2 متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مد | 2 متری

270,000 تومان
افزودن به سبد خرید
باکس فیبر نوری دیواری | 24xLC-D

باکس فیبر نوری دیواری | 24xLC-D

9,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کلیور فیوژن فیبر نوری فایتل - S326A

کلیور فیوژن فیبر نوری فایتل – S326A

18,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
FLS 300 1

منبع فیبر نوری اکسفو FLS-300

21,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کریمپ حرارتی 12تایی

کریمپ حرارتی 12تایی

15,060,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کریمپ حرارتی 30 میلیمتر

کریمپ حرارتی 30 میلیمتر

2,045,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقایسه