فروشگاه منتخب صنعت پارس

پیگتیل فیبر نوری

نمایش یک نتیجه

پیگتیل فیبر نوری SC - سینگل مد

پیگتیل فیبر نوری SC – سینگل مد

1,795,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیگتیل فیبر نوری - SC OM3

پیگتیل فیبر نوری SC – OM3

1,895,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور - OM5

کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور – OM5

309,500 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور - OM5

کابل فیبر نوری مالتی مد 12 کر – OM5

179,300 تومان
افزودن به سبد خرید
پیگتیل فیبر نوری pigtail SC PC OM3

پیگتیل فیبر نوری pigtail SC PC OM3

1,800,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیگتیل فیبر نوری مالتی مد pigtail SC PC

پیگتیل فیبر نوری مالتی مد – SC OM4

1,320,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری SC APC ,OS2

پیگتیل فیبر نوری SC APC – OS2

1,338,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیگتیل فیبر نوری سینگل مود - SC UPC

پیگتیل فیبر نوری سینگل مود – SC UPC

1,140,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیگتیل فیبر نوری مالتی مود - LC PC

پیگتیل فیبر نوری مالتی مود – LC OM4

1,860,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیگتیل فیبر نوری سینگل مود - LC UPC

پیگتیل فیبر نوری سینگل مود – LC UPC

1,750,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیگتیل فیبر نوری - pigtail LC APC, OS2

پیگتیل فیبر – LC APC OS2

1,320,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیگتیل فیبر نوری - pigtail LC PC, OM3

پیگتیل فیبر نوری – LC OM3

1,130,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقایسه