فروشگاه منتخب صنعت پارس

کابل فیبر نوری

نمایش یک نتیجه

012T8X-32138E2G

کابل فیبر نوری تایت بافر – 12 کر مالتی

24,900 تومان
افزودن به سبد خرید
008T8X-32138E2G

کابل فیبر نوری 8 کر مالتی – تایت بافر

23,900 تومان
افزودن به سبد خرید
012TRY-T3138H2G

کابل فیبر LSZH مالتی – 12 * OM2

30,900 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر - 8 کور - OM2

کابل فیبر – 8 کور – OM2

29,900 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری OM2 - مالتی مد

کابل فیبر نوری 24 مالتی – OM2

32,800 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 24 کر - Single mode

کابل فیبر نوری 24 کر – Single mode

38,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 6 کر سینگل مود SST™ Central Tube

کابل فیبر نوری 6 کر – سینگل مود

28,850 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 4 کور سینگل مد تیوب مرکزی

کابل فیبر نوری 4 کور سینگل مد تیوب مرکزی

26,300 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 48 کر Multi Mode - OM4

کابل فیبر نوری 48 کر Multi Mode – OM4

188,500 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 24 کور Multi Mode - OM4

کابل فیبر نوری 24 کور Multi Mode – OM4

152,145 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 24 کور Multi Mode - OM4

کابل فیبر نوری مالتی مد 12 کور – OM4

91,823 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مد 48 کر - OM3

کابل فیبر نوری مالتی مد 48 کر – OM3

110,500 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مود - 12 کور

کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور – OM3

88,600 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مود - 12 کور

کابل فیبر نوری مالتی مود – 12 کور

69,850 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور - OM5

کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور – OM5

309,500 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور - OM5

کابل فیبر نوری مالتی مد 12 کر – OM5

179,300 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 48 کور - OS2

کابل فیبر نوری 48 کور – OS2

78,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری سینگل مد 12 کر

کابل فیبر نوری سینگل مد – 12 کر

29,760 تومان
افزودن به سبد خرید
024TUC-T4180D20

کابل فیبر نوری لوز تیوب 24 کور OM3

69,000 تومان
افزودن به سبد خرید
۱۵۰U249000000M

کابل فیبر نوری ۲۴ کر – سینگل مود G657

39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقایسه