فروشگاه منتخب صنعت پارس

سنترال تیوب

Showing 1–20 of 21 results

کابل فیبر نوری 4 کور - LSZH OM3 کورنینگ

کابل فیبر نوری 4 کور – LSZH OM3 کورنینگ

49,300 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 96 کر - Outdoor LT کورنینگ

کابل فیبر نوری 96 کر – Outdoor LT کورنینگ

39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری G657 - سینگل مد 24 کورنینگ

کابل فیبر نوری G657 – سینگل مد 24 کورنینگ

39,800 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری OM4 -لوز تیوب 12 کر CORNING

کابل فیبر نوری OM4 -لوز تیوب 12 کر CORNING

75,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری g652d - سینگل مد 12 کر کورنینگ

کابل فیبر نوری g652d – سینگل مد 12 کر کورنینگ

29,800 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 12 کور - OM4

کابل فیبر نوری 12 کور – OM4

130,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر 24 کور - OS2 G657

کابل فیبر 24 کور – OS2 G657

48,000 تومان
افزودن به سبد خرید
012T8X-32138E2G

کابل فیبر نوری تایت بافر – 12 کر مالتی

33,900 تومان
افزودن به سبد خرید
008T8X-32138E2G

کابل فیبر نوری 8 کر مالتی – تایت بافر

32,900 تومان
افزودن به سبد خرید
012TRY-T3138H2G

کابل فیبر LSZH مالتی – 12 * OM2

43,900 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر - 8 کور - OM2

کابل فیبر – 8 کور – OM2

39,300 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری OM2 - مالتی مد

کابل فیبر نوری 24 مالتی – OM2

43,800 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 24 کر - Single mode

کابل فیبر نوری 24 کر – Single mode

42,300 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 6 کر سینگل مود SST™ Central Tube

کابل فیبر نوری 6 کر – سینگل مود

33,850 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 4 کور سینگل مد تیوب مرکزی

کابل فیبر نوری 4 کور سینگل مد تیوب مرکزی

33,300 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری OM3 مالتی مود - 12 کور

کابل فیبر نوری OM3 مالتی مود – 12 کور

69,850 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور - OM5

کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور – OM5

309,500 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور - OM5

کابل فیبر نوری مالتی مد 12 کر – OM5

179,300 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری سینگل مد 12 کر

کابل فیبر نوری سینگل مد – 12 کر

29,760 تومان
افزودن به سبد خرید
024TUC-T4180D20

کابل فیبر نوری لوز تیوب 24 کور OM3

69,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقایسه