فروشگاه منتخب صنعت پارس

METZ CONNECT

نمایش یک نتیجه

کابل فیبر نوری 12 کور - OM4

کابل فیبر نوری 12 کور – OM4

130,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر 24 کور - OS2 G657

کابل فیبر 24 کور – OS2 G657

48,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 48 کر Multi Mode - OM4

کابل فیبر نوری 48 کر Multi Mode – OM4

188,500 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 24 کور Multi Mode - OM4

کابل فیبر نوری 24 کور Multi Mode – OM4

152,145 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 24 کور Multi Mode - OM4

کابل فیبر نوری مالتی مد 12 کور – OM4

91,823 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مد 48 کر - OM3

کابل فیبر نوری مالتی مد 48 کر – OM3

110,500 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری OM3 مالتی مود - 12 کور

کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور – OM3

88,600 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری OM3 مالتی مود - 12 کور

کابل فیبر نوری OM3 مالتی مود – 12 کور

69,850 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور - OM5

کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور – OM5

309,500 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور - OM5

کابل فیبر نوری مالتی مد 12 کر – OM5

179,300 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 48 کور - OS2

کابل فیبر نوری 48 کور – OS2

78,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری سینگل مد 12 کر

کابل فیبر نوری سینگل مد – 12 کر

29,760 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 24 کر – سینگل مود G657

کابل فیبر نوری 24 کر – سینگل مود G657

59,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقایسه