فروشگاه منتخب صنعت پارس

فیبر نوری

Showing 1–20 of 87 results

کلیور فیوژن فیبر نوری فایتل - S326A

کلیور فیوژن فیبر نوری فایتل – S326A

43,875,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کیف ابزار فیوژن فیبر نوری

کیف ابزار فیوژن فیبر نوری

37,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پچ پنل EDGE-01U-SP

پچ پنل EDGE-01U-SP

26,800,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پچ پنل فیبر نوری - 24xLC-D OM4

پچ پنل فیبر نوری – 24xLC-D OM4

18,220,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پچ پنل فیبر نوری OM4 - LC-Quad

پچ پنل فیبر نوری OM4 – LC Quad

18,220,000 تومان
افزودن به سبد خرید
قلم فیبر نوری اکسفو FLS-241

قلم فیبر نوری اکسفو FLS-241

16,990,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پچ پنل فیبر نوری - 24xLC Duplex OM3

پچ پنل فیبر نوری – 24xLC Duplex OM3

14,880,000 تومان
افزودن به سبد خرید
قلم فیبر نوری FLS-140

قلم فیبر نوری FLS-140

14,800,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پچ پنل فیبر نوری سینگل مد - 24 پورت LC

پچ پنل فیبر نوری سینگل مد – 24 پورت LC

14,777,000 تومان
افزودن به سبد خرید
باکس فیبر نوری دیواری 24xLC-D OS2 splice

باکس فیبر نوری دیواری 24xLC-D OS2 splice

9,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید
ابزار تمیز کننده کانکتور فیبر نوری LC

ابزار تمیز کننده کانکتور فیبر نوری LC

5,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید
ابزار پاک کننده کانکتور فیبر نوری OptiTap

ابزار پاک کننده کانکتور فیبر نوری OptiTap

5,450,000 تومان
افزودن به سبد خرید
ابزار پاک کننده کانکتور ST - FC و E2000

ابزار پاک کننده کانکتور ST – FC و E2000

4,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیگتیل فیبر نوری - SC OM3

پیگتیل فیبر نوری SC – OM3

3,395,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیگتیل فیبر نوری SC - سینگل مد

پیگتیل فیبر نوری SC – سینگل مد

3,195,000 تومان
افزودن به سبد خرید
استریپر فیبر نوری - Fiber Stripper

استریپر فیبر نوری – Fiber Stripper

2,850,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تمیز کننده فرول LC

تمیز کننده فرول LC

2,799,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کریمپ فیوژن فیبر نوری - 30 میلیمتر

کریمپ فیوژن فیبر نوری – 30 میلیمتر

2,645,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیگتیل فیبر نوری مالتی مد - LC OM4

پیگتیل فیبر نوری مالتی مد – LC OM4

1,960,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیگتیل فیبر نوری سینگل مد - LC UPC

پیگتیل فیبر نوری سینگل مد – LC UPC

1,950,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقایسه