فروشگاه منتخب صنعت پارس

فیوژن و سنجش شبکه

Showing 1–20 of 32 results

ابزار کنترل و بازرسی کانکتورهای فیبر نوری

ابزار کنترل و بازرسی کانکتورهای فیبر نوری

118,300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تستر شبکه فیبر نوری MPO فلوک

تستر شبکه فیبر نوری MPO فلوک

595,800,000 تومان
افزودن به سبد خرید
استریپر کابل شبکه FLUKE

استریپر کابل شبکه FLUKE

2,990,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کیت مندرل فیبر نوری مالتی مد FLUKE

کیت مندرل فیبر نوری مالتی مد FLUKE

2,890,000 تومان
افزودن به سبد خرید
قلم نوری FFL-055 VIAVI

قلم نوری FFL-055 VIAVI

14,790,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تستر شبکه فلوک DSX-5000

تستر شبکه فلوک DSX-5000

587,400,000 تومان
افزودن به سبد خرید
قلم فیبر نوری FFL 105 ویاوی VIAVI

قلم فیبر نوری FFL 105 ویاوی VIAVI

16,790,000 تومان
افزودن به سبد خرید
دستگاه تست کابل شبکه فلوک DSX2-5000

دستگاه تست کابل شبکه فلوک DSX2-5000

637,700,000 تومان
افزودن به سبد خرید
دستگاه تست کابل شبکه Viavi Certifier 40G Cat6A

دستگاه تست کابل شبکه Viavi Certifier 40G Cat6A

491,500,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تستر شناسایی سیگنال فیبر نوری identifier

تستر شناسایی سیگنال فیبر نوری identifier

288,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تستر کابل شبکه فلوک Fluke DSX2-8000

تستر کابل شبکه فلوک Fluke DSX2-8000

720,112,000 تومان
افزودن به سبد خرید
دستگاه OTDR اکسفو FTB-1V2 PRO

دستگاه OTDR اکسفو FTB-1V2 PRO

1,150,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
دستگاه OTDR اکسفو EXFO FTB-2-PRO-S1

دستگاه OTDR اکسفو FTB-1V2-S1

125,650,000 تومان
افزودن به سبد خرید
دستگاه OTDR اکسفو TK-2-PRO-S1-64G-BTY-FTB-7600E-0023B

دستگاه OTDR اکسفو TK-2-PRO-S1-64G-BTY-FTB-7600E-0023B

1,300,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
دستگاه OTDR اکسفو TK-2-PRO-S1-64G-BTY-FTB-7600E-0023B

دستگاه OTDR اکسفو EXFO FTB-2-PRO-S1

284,343,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سورس و پاور متر فیبر نوری FBK-53 Test kit

سورس و پاور متر فیبر نوری FBK-53 Test kit

96,400,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سورس نوری اکسفو FLS 600 EXFO

سورس نوری اکسفو FLS 600 EXFO

145,570,000 تومان
افزودن به سبد خرید
قلم فیبر نوری فلوک Fluke

قلم فیبر نوری فلوک Fluke

24,790,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پاور متر فیبر نوری PON اکسفو PPM 350D

پاور متر فیبر نوری PON اکسفو PPM 350D

211,500,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پاور متر فیبر نوری PX1 PRO S

پاور متر فیبر نوری PX1 PRO S

58,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقایسه