فروشگاه منتخب صنعت پارس

EXFO

نمایش یک نتیجه

ابزار کنترل و بازرسی کانکتورهای فیبر نوری

ابزار کنترل و بازرسی کانکتورهای فیبر نوری

118,300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تستر شناسایی سیگنال فیبر نوری identifier

تستر شناسایی سیگنال فیبر نوری identifier

288,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
دستگاه OTDR اکسفو EXFO FTB-2-PRO-S1

دستگاه OTDR اکسفو FTB-1V2-S1

125,650,000 تومان
افزودن به سبد خرید
دستگاه OTDR اکسفو TK-2-PRO-S1-64G-BTY-FTB-7600E-0023B

دستگاه OTDR اکسفو TK-2-PRO-S1-64G-BTY-FTB-7600E-0023B

1,300,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
دستگاه OTDR اکسفو TK-2-PRO-S1-64G-BTY-FTB-7600E-0023B

دستگاه OTDR اکسفو EXFO FTB-2-PRO-S1

284,343,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سورس و پاور متر فیبر نوری FBK-53 Test kit

سورس و پاور متر فیبر نوری FBK-53 Test kit

96,400,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سورس نوری اکسفو FLS 600 EXFO

سورس نوری اکسفو FLS 600 EXFO

145,570,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پاور متر فیبر نوری PON اکسفو PPM 350D

پاور متر فیبر نوری PON اکسفو PPM 350D

211,500,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پاور متر فیبر نوری PX1 PRO S

پاور متر فیبر نوری PX1 PRO S

58,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
منبع فیبر نوری اکسفو FLS-300

منبع فیبر نوری اکسفو FLS-300

51,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پاور متر فیبر نوری FPM-300 EXFO

پاور متر فیبر نوری FPM-300 EXFO

38,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
قلم فیبر نوری FLS-140

قلم فیبر نوری FLS-140

14,800,000 تومان
افزودن به سبد خرید
قلم فیبر نوری اکسفو FLS-241

قلم فیبر نوری اکسفو FLS-241

16,990,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقایسه