فروشگاه منتخب صنعت پارس

فروشگاه

Showing 1–20 of 87 results

کابل شبکه CAT.7 S/FTP Outdoor

کابل شبکه CAT.7 S/FTP Outdoor

27,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 24 کر - Single mode

کابل فیبر نوری 24 کر – Single mode

32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 6 کر سینگل مود SST™ Central Tube

کابل فیبر نوری 6 کر سینگل مود SST™ Central Tube

24,850 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 4 کور سینگل مد تیوب مرکزی

کابل فیبر نوری 4 کور سینگل مد تیوب مرکزی OS2

24,000 تومان
افزودن به سبد خرید
150800100-E

کیف ابزار فیبر نوری – Cleaning

9,050,000 تومان 8,800,000 تومان
افزودن به سبد خرید
استیریپر فیبر نوری

استریپر فیبر نوری – Fiber Stripper

552,187 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 48 کر Multi Mode - OM4

کابل فیبر نوری 48 کر Multi Mode – OM4

292,500 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 24 کور Multi Mode - OM4

کابل فیبر نوری 24 کور Multi Mode – OM4

152,145 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 24 کور Multi Mode - OM4

کابل فیبر نوری مالتی مد 12 کور – OM4

91,823 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مد 48 کر - OM3

کابل فیبر نوری مالتی مد 48 کر – OM3

52,500 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مود - 12 کور

کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور – OM3

40,600 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مود - 12 کور

کابل فیبر نوری مالتی مود – 12 کور

31,150 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور - OM5

کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور – OM5

279,300 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری مالتی مود 24 کور - OM5

کابل فیبر نوری مالتی مد 12 کر – OM5

139,300 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری 48 کور - OS2

کابل فیبر نوری 48 کور – OS2

63,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کابل فیبر نوری سینگل مد 12 کر

کابل فیبر نوری سینگل مد – 12 کر

18,760 تومان
افزودن به سبد خرید
پچ کورد فیبر نوری سینگل مد | 2 متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مد | 2 متری

270,000 تومان
افزودن به سبد خرید
باکس فیبر نوری دیواری | 24xLC-D

باکس فیبر نوری دیواری | 24xLC-D

9,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کلیور فیوژن فیبر نوری فایتل - S326A

کلیور فیوژن فیبر نوری فایتل – S326A

18,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
FLS 300 1

منبع فیبر نوری اکسفو FLS-300

21,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقایسه