Mojtaba Montakhabi 589 روز پیش SSL
بازدید 465 بدون دیدگاه

مهمترین استاندارد های شبکه فیبر نوری

مهمترین استاندارد های شبکه فیبر نوری،  استانداردهای بین المللی و ملی زیادی در مورد تعیین و تایید ویژگی ها و مشخصات کابل های فیبر نوری و روش های اندازه گیری و سجنش شبکه های نوری مورد استفاده می باشد. برخی از مهمترین این استاندارد ها در ادامه فهرست شده اند، صد البته که فهرست کامل نیست، همانطور که نسخه های منتشر شده نیز همواره در معرض تغییر هستند.

 

فهرست مطالب

 1. استاندارد های شبکه فیبر نوری
  1. استانداردهای بین المللی
   1. IEC
   2. ITU
  2. استانداردهای ملی
   1. ETSI
   2. TIA/EIA
  3. استانداردهای فیبر نوری
   1. تست عمومی
   2. تست PMD
   3. تست پراکندگی رنگی CD

 

مهمترین استاندارد های شبکه فیبر نوری

 

مهمترین استاندارد های شبکه فیبر نوری

استانداردهای بین المللی

دو گروه اصلی بر روی استانداردهای بین المللی فعالیت می نمایند: کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک IEC مخفف International Electrotechnical Commission و اتحادیه بین المللی مخابرات ITU مخفف International Telecommunication Union.

کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکی IEC

کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) یک سازمان جهانی است که استانداردهای بین المللی را برای کلیه فناوری های الکتریکی، الکترونیکی و مرتبط تهیه و منتشر می نماید. این استاندارد به عنوان پایه ای جهت استاندارد سازی های ملی شناخته می شود.
IEC از کمیته های فنی تشکیل شده است که اسناد فنی را در مورد موضوعات خاص در محدوده یک برنامه کاربردی تهیه می نمایند تا استاندارد های مربوط را تعریف نمایند. به عنوان مثال، کمیته فنی TC86 به فیبر نوری اختصاص دارد و کمیته های فرعی آن SC86A، SC86B و SC86C بر موضوعات خاصی مانند:

 1. SC86A: فیبرهای نوری، تارها و تولید فیبر و کابل های فیبر نوری
 2. SC86B: دستگاه های اتصال دهنده فیبر نوری و اجزا یا تجهیزات غیرفعال Passive شبکه
 3. SC86C: سیستم های فیبر نوری و دستگاه های فعال ACTIVE

 

اتحادیه بین المللی مخابرات ITU

اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) یک سازمان بین المللی است که دستورالعمل ها، مشخصات فنی و مشخصات سیستم ها، شبکه ها و خدمات مخابراتی را تعریف می نماید که شامل عملکرد فیبر نوری و کاربردهای آزمایش و اندازه گیری شبکه نوری می باشد. ITU از سه بخش مختلف تشکیل شده است:

 1. بخش ارتباطات رادیویی (ITU-R)
 2. بخش استاندارد سازی مخابرات (ITU-T)
 3. بخش توسعه مخابرات (ITU-D)

 

 

استانداردهای ملی

موسسه استاندارد های مخابرات اروپا ETSI

موسسه استانداردهای مخابرات اروپا ETSI مخفف European Telecommunications Standards Institute استانداردهای مخابراتی را در حوزه یوروپ یا اروپا تعریف می نماید. ETSI مسئول استانداردسازی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در اروپا است. این فناوری ها شامل مخابرات، پخش broadcasting و فناوری های مرتبط با آنها مانند حمل و نقل هوشمند و الکترونیک پزشکی می باشد.

 

انجمن صنایع مخابرات/اتحاد صنایع الکترونیک TIA/EIA

انجمن صنایع مخابرات/ اتحاد صنایع الکترونیک TIA/EIA مخفف Telecommunication Industries Association/ Electronic Industries Alliance توصیه های بیشتری جهت صنایع الکترونیک و صنایع مخابرات در ایالات متحده ارائه می دهد. TIA توسط موسسه استاندارد ملی آمریکا ANSI (مخفف American National Standards Institute) جهت توسعه استانداردهای صنعت برای طیف گسترده ای از محصولات مخابراتی مورد تایید قرار گرفته است. کمیته ها و همچنین کمیته های فرعی، استانداردهایی را برای فیبر نوری، تجهیزات کابلی کاربر، تجهیزات شبکه، ارتباطات بی سیم و ارتباطات ماهواره ای تعریف می نماید. با توجه به معتبر بودن اسناتدارد های TIA/EIA این استاندارد به طور گسترده در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده می باشد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که بسیاری از سازمان های استاندارد دیگر در کشورهای دیگر وجود دارند.

 

استانداردهای فیبر نوری

مهمترین استاندارد های تار های فیبر نوری شامل موارد زیر می باشد:

 1. IEC 60793-1 و IEC 60793-2 : فیبرهای نوری (شامل چندین بخش)
 2. IEC 60794-1 و IEC 60794-2: کابل های فیبر نوری
 3. G.651: ویژگی های فیبر نوری با شاخص درجه بندی شده چند حالته 50/125 میکرومتر (مالتی مد Graded-index )
 4. G.652: ویژگی های و مشخصات فیبر نوری و کابل های تک حالته (سینگل مد)
 5. G.653: ویژگی ها و مشخصات فیبر نوری و کابل های با پراکندگی شیفت شده تک حالته (سینگل مد)
 6. G.654:ویژگی های کابل های فیبر نوری کات شده تک حالته (سینگل مُد)
 7. G.655: ویژگی ها و مشخصات فیبر نوری و کابل تک حالته شیفت با پراکندگی غیر صفر (سینگل مد)
 8. G.656: ویژگی ها و مشخصات فیبر نوری با پراکندگی غیر صفر و جابجا شده جهت انتقال پهن باند (سینگل مد)

 

استانداردهای تست و اندازه گیری

استانداردهای تست عمومی

 1. IEC 61350: کالیبراسیون پاور متر فیبر نوری
 2. IEC 61746: کالیبراسیون OTDR
 3. G.650.1: تعریف و روش‌های آزمایش جهت ویژگی‌های خطی و قطعی فیبر نوری و کابل های تک حالته (سینگل مد)
 4. G.650.2: تعریف و روش‌های آزمایش برای ویژگی‌های آماری و غیرخطی فیبر نوری و کابل های تک حالته (سینگل مد)

استانداردهای تست PMD

 1. G.650.2: تعریف و روش‌های آزمایش جهت ویژگی‌های آماری و غیرخطی فیبر نوری و کابل های فیبر نوری تک حالته
 2. IEC 60793-1-48: فیبرهای نوری – قسمت 1-48: روش های اندازه گیری و روش های آزمایش – پراکندگی حالت پلاریزاسیون PMD
 3. IEC/TS 61941: مشخصات فنی تکنیک های اندازه گیری پراکندگی حالت قطبی جهت فیبر نوری تک حالته
 4. TIA/EIA-455 FOTP-124A: اندازه گیری پراکندگی حالت قطبی برای مجموعه فیبر های نوری و کابل های فیبر تک حالته توسط تداخل سنجی
 5. TIA/EIA-455FOTP-113: اندازه گیری پراکندگی حالت های قطبی فیبر نوری تک حالته با روش تجزیه و تحلیل ثابت
 6. TIA/EIA-455 FOTP-122A: اندازه گیری پراکندگی حالت های قطبی فیبر نوری تک حالته با روش پارامتر استوکس
 7. TIA/EIA TSB-107: توصیه هایی جهت مشخصات آماری پراکندگی حالت قطبی در کابل های فیبر نوری
 8. TIA/EIA 455-196: دستورالعمل‌ هایی جهت اندازه‌گیری حالت های قطبی در تجهیزات و دستگاه‌ های فیبر نوری تک حالته
 9. GR-2947-CORE: الزامات عمومی برای مجموعه های آزمایشی پراکندگی حالت قطبی انتقال (PMD)
 10. IEC-61280-4-4: اندازه گیری پراکندگی حالت های قطبی جهت لینک های نصب شده

 

استاندارد های تست پراکندگی رنگی CD

 1. G.650.1: تعریف و روش های آزمایش جهت ویژگی های خطی و قطعی فیبر و کابل تک حالته
 2. IEC 60793 1-42: فیبرهای نوری – قسمت 1-42: روش های اندازه گیری و روش های تست – پراکندگی رنگی chromatic dispersion
 3. IEC 61744: کالیبراسیون مجموعه های آزمایش پراکندگی رنگی فیبر نوری
 4. TIA/EIA FOTP-168: اندازه گیری پراکندگی رنگی فیبرهای نوری با شاخص درجه بندی شده چند حالته و فیبر های نوری تک حالته با اندازه گیری تاخیر گروهی طیفی در حوزه زمانی
 5. TIA/EIA FOTP-169: اندازه گیری پراکندگی رنگی فیبرهای نوری تک حالته با روش تغییر فاز
 6. TIA/EIA FOTP-175: اندازه گیری پراکندگی رنگی فیبرهای نوری تک حالته با روش تغییر فاز دیفرانسیل
 7. GR-761-CORE: معیارهای عمومی برای مجموعه های تست پراکندگی رنگی
 8. GR-2854-CORE: الزامات عمومی جهت جبران کننده های پراکندگی فیبر نوری

 

توضیخات تکمیلی:

 1. فیبر های نوری سینگل مد ITU-T
 2. رنگ بندی فیبر نوری استاندارد TIA-598
 3. مهمترین استاندارد های کابل های فیبر نوری

کابل های فیبر نوری


link

 

 

 

 

کابل های شبکه مسی


link

 

نظرات کاربران

 •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *